Coach

Coaching

is een laagdrempelige, kortdurende vorm van begeleiding voor kinderen en jongeren die niet lekker in hun vel zitten. Meestal gaat dit vanzelf over, maar soms kan een kind of jongere wat hulp gebruiken. Aan de hand van een oplossingsgerichte aanpak ligt de focus niet op het probleem, maar op de kwaliteiten van het kind. Kinderen (her)ontdekken hun eigen kwaliteiten. Samen oefenen we om de kwaliteiten te gebruiken in lastige situaties en zo eventuele problemen op te lossen.

De NLP opleiding heeft me veel waardevolle technieken geleerd om met kinderen, jongeren en volwassenen aan het werk te gaan en hen te ondersteunen in hun dagelijks leven. NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een krachtige methode voor het stimuleren van positieve gedragsveranderingen, effectieve communicatie en persoonlijke ontwikkeling.
Daarnaast maak ik gebruik van de Rationele Emotieve Therapie (RET), waarbij geleerd wordt om belemmerende gedachten te vervangen door helpende gedachten.


Voor wie?

Coaching is er voor alle kinderen en jongeren die ergens tegenaan lopen of niet lekker in hun vel zitten. Er kan hulp geboden bij onder andere (faal)angst, spanningen/stress, onzekerheid, concentratieproblemen, emoties, problemen binnen het gezin/op school en leerproblemen.

Ook bij vragen met betrekking tot schoolse zaken (denk aan toetsresultaten of het leerverloop) kan ik met u meedenken en advies geven.

Aangezien niemand hetzelfde is, is ieder coachingstraject anders. Het is vooraf moeilijk te bepalen hoeveel tijd iemand nodig heeft.


Om hulp vragen kost vaak meer lef

dan het helemaal alleen doen!