Interim directeur

Als interim directeur vervang ik tijdelijk de huidige directeur of word ik ingezet ter overbrugging van de tijd tot er een nieuwe directeur aangesteld is.

Mijn werkzaamheden beslaan diverse gebieden:

- beleidsontwikkeling en -uitvoering;

- leiderschap;

- bedrijfsvoering en organisatie.


Concreet vertaalt dit zich in het ontwikkelen, evalueren en bijstellen van het schoolbeleid op korte en lange termijn. Het opstellen van (meerjaren)plannen en de dagelijkse leiding van een schoolteam.Als de wind draait

moet je een andere kant op varen