Orthopedagoog

Ik begeleid kinderen en jongeren die vastlopen door ze te helpen een volgende stap in hun leerproces te zetten. Het kan gaan om een leerprobleem, sociaal-emotionele problematiek, zoals een gebrek aan zelfvertrouwen of faalangst of gedragsproblemen. Samen met de leerkracht en de ouders bepalen we de onderwijsbehoeften van de leerling, zodat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat over het welbevinden van de leerling. In bepaalde gevallen zal aanvullend onderzoek/diagnostiek nodig zijn om het plaatje zo compleet mogelijk te maken, met de juiste begeleiding van de leerling op school en thuis als doel.

Diagnostiek en behandeling van onder andere:
- Sociaal-emotionele problematiek;
- aandacht- en concentratieproblemen;
- ADHD en ASS;
- leerproblemen en dyslexie.