Onderwijsadviseur

Leerkrachten zijn onmisbaar bij het leerproces van kinderen en jongeren.

Wanneer de leerkracht als een coach de leerling begeleidt, blijft de leerling zelf actief in zijn eigen leren. Leerkrachten kunnen de leerling begeleiden bij het zetten van de volgende stap door het geven van de juiste feedback. Daarvoor zijn veel kennis en vaardigheden nodig. Het kan zijn dat een (startende) leerkracht een hulpvraag heeft bij het ondersteunen van de leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook bij de voorwaarden zoals een goed klassenmanagement kan ik begeleiding bieden. De begeleiding bestaat uit klassenconsultaties en coachingsgesprekken.


Daarnaast verzorg ik workshops en trainingen, zoals een teamvergadering of studiedag voor schoolteams of schoolbesturen.

Onderwerpen waar ik gespecialiseerd in ben zijn:

- Begrijpend luisteren & lezen, woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, spelling, taal, dyslexie;

- Handelingsgericht werken, (expliciete) directe instructie model, zichtbaar leren en lesgeven;

- Nieuwkomers, schakelklassen;

- Executieve functies, faalangst, mindset.


Als iets werkt, doe er meer van. 

Werkt het niet, doe dat iets anders.