Wie ben ik

Ik ben Monique Vrij, getrouwd en moeder van drie dochters. Al ruim 25 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs als leerkracht, intern begeleider, directeur, onderwijsadviseur en orthopedagoog.
Op 1 april 2018 heb ik de stap genomen om Vrijblijvend ontwikkelen op te richten.
Het 'blijvend ontwikkelen' loopt als een rode draad door mijn leven. Na de Pabo heb ik orthopedagogiek met specialisatie leerproblemen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Leiden, een post-academische opleiding tot taalspecialist afgerond en diverse vakken gevolgd aan de universiteit om onder andere meer te weten te weten te komen over de werking van ons brein.

Directeur (a.i.)

Als interim directeur vervang ik tijdelijk de huidige directeur of word ik ingezet ter overbrugging van de tijd tot er een nieuwe directeur aangesteld is.

Intern begeleider (a.i.)

Als interim IB'er word ik om diverse redenen ingezet ter ondersteuning of (tijdelijke) vervanging van de intern begeleider: het waarnemen van dagelijkse taken, met name gericht op de leerlingenzorg; het analyseren, optimaliseren en invoeren van een stevige zorg- en leerlingondersteuningsstructuur; naast een IB'er meedraaien als coach.

Trainer

Ik verzorg bijeenkomsten (teamvergadering/studiedag) en workshops voor het hele team. Onderwerpen waar ik in gespecialiseerd ben zijn:

- Begrijpend luisteren & lezen, woordenschat, spelling, taal, mondelinge taalvaardigheid, dyslexie;

- Handelingsgericht werken, nieuwkomers- & schakelklassen;

- Executieve functies, faalangst, mindset.

Orthopedagoog
Ik verricht diagnostisch onderzoek en geef advies aan ouders en leerkrachten waarbij een optimale ontwikkeling van het kind centraal staat. Daarnaast behandel ik kinderen en jeugdigen met leer- en gedragsproblemen.

Bij de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) ben ik geregistreerd als basisorthopedagoog met basisaantekening diagnostiek. Ook sta ik ingeschreven bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).